განახლებადი ენერგია

ჩვენ მივისწრაფვით გამწვანებული მომავლისკენ!

მზის პანელები

თვითონ დაიწყეთ ელექტროენერგიის გამომუშავება მზის პანელებით!

მწვანე ენერგია

მოიხმარეთ ელექტროენერგია მხოლოდ განახლებადი წყაროებიდან!

ელექტროენერგია Off-Grid

განახლებადი ენერგიის ინოვაციური გადაწყვეტა უზრუნველყოფს ელექტროენერგიას მაშინაც კი, როდესაც ქსელი არ არის

მცირე მწარმოებლის ხელშეკრულება

გაყიდეთ გამომუშავებული ელექტროენერგია ქსელში!

განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება ხელს უწყობს საქართველოს ბუნების შენარჩუნებას

ქართული ალტერნატიული ენერგია ელექტროენერგიას და სითბოს გამოიმუშავებს ქარის, წყლის, ბიომასის, მზის ენერგიის, აგრეთვე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, რომელსაც ჩვენ არ ვინახავთ, არამედ ვწვავთ და ენერგიად ვაქცევთ.